Паметни дати

Паметни дати

През2016 г. отбелязваме 100 години от началото на кървавите събития

през 1916-1918 год.

 

Селища в Южна Добруджа, в които до средата на 2019 г. са поставени
мемориални знаци:
2001 г., с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, 15.08.2001 г., 67 имена;
2004 г., с. Победа, общ. Добрич-селска, обл. Добрич,15.08.2004 г., 43 имена;
2005 г., гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, 21.09.2005 г., 522 имена на
отвлечени от селища на общината;
2006 г., гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, 23.08.2006 г.;
2007 г., с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, 06.05.2007 г.;
2008 г., с. Божурово, общ. Добрич-селска, обл. Добрич, 94 имена;
2009 г., с. Езерец, общ. Шабла, обл. Добрич, 12.09.2009 г., 44 имена;
2009 г., с. Житен, общ. Ген.Тошево, обл. Добрич –първи етап 3.11.2009 г., 66
имена. На 20.09.2016 г. е открит втория етап на мемориалнатградина
„Неовършаният харман“. Изписани са имената на всички селища от Сев.
и Юж. Добруджа, от които са откарани добруджанци;
2013 г., с. Красен, общ. Ген.Тошево, обл. Добрич, 30.08.2013 г., 79 имена;
2014 г., гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич;
2015 г., гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, 22 август 2015, 98 имена, 2016 г., с.
Плачи дол, общ. Добрич-селска, обл. Добрич, 6.05.2016 г., 31 имена;
2016 г., с. Попгригорово, общ.Добрич-селска, обл.Добрич, 6.09.2016 г., 30 имена;
2016 г., с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич, 30.09.2016 г., 15 имена;
2017 г., с. Сноп, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, 6.04.2017 г., 35 имена;
2017 г., с. Граничар, общ. Шабла, обл. Добрич, 25.08.2016, 21 имена;
2017 г., с. Карапелит, общ. Добричка-селска, обл.Добрич, 2017 г., 21 имена;
2018 г., с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич, 16.11.2018 г., 89 имена;

Радостин Мирков, Мария Добрева